برای بیان مفهوم اگر چاره دیگری نبود به انگلیسی می‌توان از اصطلاح if the worst comes to the worst استفاده کرد.

مثال برای اگر چاره دیگری نبود به انگلیسی

  • We should be in when you arrive, but if the worst comes to the worst, the neighbors have a spare key and will let you into the house.

خوب هست به این موضوع هم توجه کنید که ساختار If the worst comes to the worst بیشتر در British English  استفاده میشود و در American English  از عبارت if worse/worst comes to worst استفاده میشود.


دوره‌های آموزشی: کلاس آیلتس آنلاین