برای بیان مفهوم چه بخوای چه نخوای به انگلیسی می‌توان از اصطلاح like it or lump it استفاده کرد.

مثال برای چه بخوای چه نخوای به انگلیسی

  • Well, like it or lump it, this old, falling-down hotel is the only one with rooms available this weekend.
  • خوب، چه بخوای چه نخوای، این هتل قدیمی و در حال سقوط تنها هتلی است که در این آخر هفته اتاق‌ خالی دارد.

دوره‌های آموزشی: کلاس آیلتس آنلاین