برای بیان مفهوم بیخیال به انگلیسی می‌توان از اصطلاح never mind استفاده کرد.

مثال برای بیخیال به انگلیسی

  • I'm sorry I lost that wallet you gave me.
  • Never mind, I can easily buy you another one.
  • متاسفم که کیف پولی را که به من دادی گم کردم.
  • بیخیال، من به راحتی می توانم یکی دیگر را برایت بخرم.

دوره‌های آموزشی: کلاس آیلتس آنلاین