برای معادل عبارت به هیچ وجه در زبان انگلیسی می‌توانید از اصطلاح on no account استفاده کنید.

مثال برای به هیچ وجه به انگلیسی

  • On no account must you buy that car.
  • به هیچ وجه نباید آن ماشین را بخری.

کتابخانه آنلاین: دانلود کتاب SpeakOut