برای بیان مفهوم آب در لانه مورچه ریختن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح open a can of worms استفاده کرد.

مثال برای آب در لانه مورچه ریختن به انگلیسی

  • Our boss is reluctant to change the policy now because she doesn't want to open a can of worms.
  • رئیس ما اکنون تمایلی به تغییر خط مشی ندارد زیرا نمی خواهد آب در لانه مورچه بریزد.

دوره‌های آموزشی: کلاس آیلتس آنلاین