برای بیان افسوس در مورد رویدادهایی که در گذشته رخ نداده است می‌توان از فعل‌های Should have و Ought to have استفاده کرد.

به مثال‌ها دقت کنید:

  • This bill is so big. I should have used less electricity.
  • Maybe I should have used energy-saving light bulbs.
  • I shouldn't have fallen asleep with the TV on.

دوره‌های آموزشی: کلاس آیلتس آنلاین