برای بیان مفهوم طاقچه بالا گذاشتن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح play hard to get استفاده کرد.

مثال برای طاقچه بالا گذاشتن به انگلیسی

  • Why won't you call him back? Are you playing hard to get?
  • چرا بهش زنگ نمیزنی؟ داری طاقچه بالا میگذاری؟

دوره‌های آموزشی: کلاس آیلتس آنلاین