ما می‌توانیم از واژه Proud استفاده کنیم تا بگیم که از خودمون راضی هستیم و یا در مورد دستاوردهامون خوشحالیم و به آن‌ها افتخار می‌کنیم. فقط لازم هست به ساختارهای مناسب برای کاربرد واژه Proud هم دقت کنیم.

به مثال‌ها توجه کنید:

be proud to be something

  • I am proud to be a member of this team.
  • I am proud to be a teacher.

be proud of being (doing) something

  • I am proud of being different.
  • I am proud of passing my test.