پرسش‌های باز (یا همان Open Questions) پرسش‌هایی هستند که دارای یک جواب مشخص Yes و یا No نیستند و برای ساختن آن‌ها از کلمات پرسشی (یا همان Question Words) استفاده می‌شود. در زبان انگلیسی 9 کلمه پرسشی پرکاربرد وجود دارد.

به مثال‌ها توجه کنید:

  • What is the time?
  • Why are you mad?
  • Who is Alex's teacher?
  • How are you?
  • Which car is yours?
  • When is dinner?
  • Where is the cafe?
  • Whom did you give the package to?
  • Whose cat is this?