برای ساختن جمله سوالی بله / خیر (Yes / No Question) در زمان گذشته ساده وقتی که فعل اصلی جمله Be نباشد و در جمله فعل کمکی (یا همان Auxiliary) هم نداشته باشیم باید از Did و حالت پایه ای فعل اصلی استفاده کرد. در این ساختار Did در ابتدای جمله می‌آید و جای Subject و Verb هم عوض نمی‌شود.

به این جمله توجه کنید:

  • They bought a new car.

در این جمله فعل Be و یا فعل کمکی (یا همان Auxiliary) وجود ندارد و زمان جمله نیز گذشته ساده است پس برای سوالی کردن جمله باید از Did و حالت پایه‌ای فعل اصلی (یعنی Buy) استفاده کرد و سوال به شکل زیر خواهد بود:

  • Did they buy a new car?

به مثال‌های بیشتر دقت کنید:

  • Did you have a good time?
  • Did I tell you the good news?
  • Did you meet your friends?
  • Did he go to the gym?
  • Didn't we meet at the conference last year in Paris?

دوره‌های آموزشی: کلاس آیلتس آنلاین