مهارت‌های مورد نیاز برای پاسخگویی به سئوالات بخش ریدینگ در آزمون آیلتس آکادمیک و آیلتس جنرال ترینینگ (مهارت‌هایی مانند پیش بینی، یافتن اطلاعات خاص، شناسایی نظر و غیره) یکسان است. تنها تفاوت بخش ریدینگ در این دو آزمون نوع متنی است که به شما داده می شود و دلیل این تفاوت پاسخگویی به انتظارات و انگیزه‌های متفاوت شرکت کنندگان در آزمون است.

در آزمون آیلتس آکادمیک، سه متن طولانی آکادمیک وجود دارد که شبیه به متن‌هایی است که ممکن است در دانشگاه و یا کالج مطرح می‌شوند. این متن‌ها معمولا از مقالات و مجلات آکادمیک، کتاب‌ها و روزنامه‌ها استخراج شده است. در آزمون آیلتس جنرال ترینینگ ترکیبی از متون طولانی و کوتاه با محتوای کلی‌تر و مربوط به موقعیت‌های کاری یا اجتماعی مطرح می‌شود. این متن‌ها از اعلامیه‌ها، آگهی‌ها، اسناد، روزنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و راهنماها استخراج شده است.

لازم به یادآوری است که سبک سئوالات (برای نمونه چند گزینه ای، تکمیل جمله و ...) برای هر دو آزمون آکادمیک و جنرال ترینینگ یکسان است.


بیشتر بخوانید: جمله مجهول با Get