در زبان انگلیسی از نقل قول یا همان Reported Speech برای بازگویی کلام و گفتار دیگران استفاده می‌شود.

معمولا برای نقل قول از فعل "said" استفاده می‌شود و به شکل متداول زمان فعل جمله بازگویی شده از نظر زمانی با فعل جمله مستقیم متفاوت است.

به مثال توجه کنید:

  • John: I feel sick.
  • Alex: John said that he felt sick. I hope he's OK.

همانطور که مشاهده می‌شود زمان فعل feel به زمان گذشته ساده تغییر پیدا کرده است (felt). در بعضی موارد در نقل قول از کلمه that بعد از فعل said استفاده می‌شود (مانند مثال بالا).

به مثال‌های بیشتر توجه کنید:

  • Sarah: Your house is really beautiful.
  • Tina: Sarah said our house was really beautiful.
  • John: Your suit looks great.
  • Tom: John said that my suit looked great.