پرسشهای فاعلی (یا همان Subject Questions) در زبان انگلیسی سوالاتی هستند که هدف / موضوع پرسش به انجام دهنده کار مربوط است و به این دلیل به آنها پرسش فاعلی می‌گوییم چون کلمه پرسشی در واقع فاعل فعل اصلی جمله است. در اینگونه پرسشها از فعل کمکی Do استفاده نمی‌شود.

به این مثال توجه کنید:

  • A: Who called the bank?
  • B: Ben called the bank.

همانطور که می‌بینید در پرسش از فعل کمکی Do استفاده نشده است و پاسخ یعنی Ben نیز فاعل (یا Subject) پاسخ پرسش است.

به مثالهای بیشتر توجه کنید:

  • A: Who paid the staff?
  • B: The boss paid the staff.

  • A: What broke the window?
  • B: The ball broke the window.


دوره‌های آموزشی: کلاس مکالمه انگلیسی