برای بیان مفهوم تا پای مرگ به انگلیسی می‌توان از اصطلاح to the death استفاده کرد.

مثال برای تا پای مرگ به انگلیسی

  • a fight to the death
  • مبارزه تا پای مرگ


دوره‌های آموزشی: کلاس آیلتس آنلاین