برای بیان مفهوم نه بابا به انگلیسی می‌توان از اصطلاح you don't say استفاده کرد.

مثال برای نه بابا به انگلیسی

  • A: He's lost his job.
  • B: You don't say!

دوره‌های آموزشی: کلاس آیلتس آنلاین