برای بیان مفهوم این خط و این نشان به انگلیسی می‌توان از اصطلاح you mark my words استفاده کرد.

مثال برای این خط و این نشان به انگلیسی

  • He'll cause trouble - you mark my words!

دوره‌های آموزشی: کلاس آیلتس آنلاین