جمله شرطی نوع صفر (The Zero Conditional) که بعضی مواقع شرطی واقعی (The Real Conditional) نیز نامیده می شود در مورادی استفاده که رخ دادن نتیجه و پیامد شرط همیشه درست و قطعی است. برای مثال به جمله شرطی "اگر باران بیاید، زمین خیس می‌شود" توجه کنید. این شرط فارغ از تمام اتفاقات دیگر همیشه درست و برقرار است.

به مثال‌ها توجه کنید:

  • If you heat ice, it melts.
  • If you drop an apple, It falls.

همانطور که گفته شد جملات شرطی نوع صفر همیشه برقرار هستند. به همین دلیل برای بیان این جملات می‌توان به جای If از When هم استفاده کرد.

به مثال‌ها توجه کنید:

  • When you put a rock in water, it sinks.
  • Oil floats when you pour it onto water.

بیشتر بخوانید: جمله شرطی نوع اول