فعل‌های گروهی در زبان انگلیسی یا همان Phrasal Verb ها بسیار پر کاربرد هستند و آشنایی و استفاده مناسب از آن‌ها کمک بزرگی است به تقویت مکالمه انگلیسی زبان‌آموزان. آموزشگاه زبان پردیس تاک به همین منظور مقالات ویژه‌ای را برای معرفی معنا و کاربرد فعل‌های گروهی تهیه و منتشر می‌کند.

پز دادن به انگلیسی