American English File - Book 5

کتاب 5 از مجموعه American English File در عمل ششمین کتاب این مجموعه است که بر اساس مقیاس CEFR در سطح C1 قرار دارد (تقریبا برابر با نمره 7.5 تا 9 آزمون آیلتس و نمره 91 تا 120 تافل اینترنتی).

 

در حین مطالعه کتاب 5، زبان آموزان قادر خواهند بود با حضور در کلاس آیلتس خود را برای شرکت در آزمون آیلتس آماده کنند.

American English File - Book 5