Download Check Your English Vocabulary for IELTS

نسخه چهار از کتاب Check Your English Vocabulary for IELTS که در سال 2017 و در 304 صفحه منتشر شده است برای داوطلبانی نوشته شده است که می‌خواهند در آزمون آیلتس (جنرال یا آکادمیک) شرکت کنند. این کتاب به ارائه دامنه واژگان مهم مورد نیاز در بخش‌های اسپیکینگ، لیسنینگ، ریدینگ، و رایتینگ می‌پردازد.

دانلود کتاب Check Your English Vocabulary for IELTS