دانلود کتاب Collins Work on Your Phrasal Verbs

کتاب Collins Work on Your Phrasal Verbs یکی از بهترین منابع یادگیری Phrasal Verb ها یا همان فعل های گروهی در زبان انگلیسی است. در هر درس کتاب زبان آموزان یا مجموعه ای از Phrasal Verb ها که به شکل موضوعی دسته بندی شده اند آشنا میشوند. برای هر Phrasal Verb مثال های متعددی در کتاب ارائه شده اس که کاربرد صحیح آن را نشان میدهد. در طول کتاب حدود 400 مورد از فعل های گروهی ارائه شده است و در مورادی نکات مفیدی در خصوص نحوه یادگیری آنها نیز ذکر شده است. کتاب برای زبان آموزان سطوح B1 تا C2 بسیار مفید است. برای دانلود کتاب Collins Work on Your Phrasal Verbs از لینک زیر اقدام کنید.

Download Collins Work on Your Phrasal Verbs