کتاب Perfect English Grammar  نوشته Grant Barrett یک منبع عالی برای بهبود دانش گرامری لازم برای مکالمه انگلیسی است و همه زبان آموزان در تمام سطوح می‌توانند از آن بهره مند شوند. این کتاب در سال 2016 در 238 صفحه نوشته شده است و می‌توان آنرا از کتابخانه پردیس تاک به شکل رایگان دریافت کرد.

دانلود کتاب Perfect English Grammar