حال ساده برای بیان واقعیت های ساده، صحبت در مورد چیزهایی که به طور مکرر اتفاق می افتد و برای توصیف چیزهایی که همیشه برقرار هستند استفاده می شود. به همین دلیل است که گاهی اوقات آن را زمان حال نامعین (Present Indefinite) مینامند. در مواقعی که Subject جمله "he" یا "she" یا "it" باشد زمان حال ساده  با افزودن "s" یا "es" به انتهای فرم ساده فعل ساخته می‌شود.

به مثال‌ها توجه کنید:

 • I eat lunch at noon every day. / She eats lunch at noon every day.
 • We drink coffee every morning. / He drinks coffee every morning.

نکته مهم: اگر Subject جمله "he" و یا "she" و یا "it" باشد و فعل با "sh" یا "ch" یا "o" یا "ss" یا "x" یا "z" خاتمه پیدا کند به جای "s" باید به انتهای آن "es" اضافه کرد.

چگونه حال ساده را منفی کنیم؟

برای ساختن Negative Simple Present یا حال ساده منفی از فرمول ذیل استفاده می‌شود.

Do / Does + Not + Base Form of the Verb

به مثال‌ها توجه کنید:

 • I do not want to see them anymore.
 • They don't want to come.
 • He does not want to share the pie.
 • She doesn’t want to come.

و در صورتی که فعل اصلی فعل To Be باشد از فرمول ذیل استفاده خواهد شد.

To Be + Not

 • I am not a student.
 • He is not hungry.
 • We are not tired.

چگونه با حال ساده سوال بپرسیم؟

برای سئوال پرسیدن در حال ساده از فرمول ذیل استفاده می‌شود.

Do / Does + Subject + Base Form of the Verb

 • Do you live here?
 • Does he like coffee?

استفاده از زمان حال ساده در جملات شرطی

در جمله شرطی نوع اول که در آن رخ دادن رویدادی می‌تواند بر وقایع آینده اثر داشته باشد از زمان حال ساده استفاده می‌شود.

به مثال توجه کنید:

 • If I lend you my notes, I won’t be able to revise tonight.

دانشجویان و متخصصانی که قصد دارند برای مهاجرت تحصیلی و یا کاری اقدام نمایند به خوبی می‌دانند که باید زمان مناسبی را برای یادگیری زبان انگلیسی اختصاص دهند و پس از آن با شرکت در کلاس‌های آمادگی آزمون بین المللی زبان انگلیسی (مانند کلاس آیلتس، کلاس تافل، کلاس پی تی ای) با کسب نمره مورد نظر نسبت به پیگیری تلاش‌های خود اقدام نمایند. پردیس تاک به منظور تسهیل این فرآیند مهم و سرنوشت ساز خدمات آموزشی و مشاوره‌ای ویژه ای را طراحی و ارائه می‌کند و در اختیار این علاقه‌مندان قرار می‌دهد.