برای ساختن سوال تاییدی در زمان حال ساده و در مواقعی که فعل جمله Be نیست از Do یا Does استفاده می‌شود.

به مثال‌ها توجه کنید:

  • Sam plays the violin, doesn't he?

در خصوص جمله هایی با فعل زمان گذشته ساده برای ساختن پی پرسش از Did استفاده می‌کنیم.

به مثالها توجه کنید:

  • John studied art, didn't he?

در جمله های داری فعل کمکی (یا همان Auxiliary Verb) باید از فعل کمکی موجود در جمله برای ساختن سوال تاییدی استفاده کرد.

به مثالها توجه کنید:

  • You haven't seen my keys, have you?

در جمله های دارای فعل مودال (مانند Could یا Would یا Should) از فعل مودال موجود در جمله برای ساختن سوال تاییدی استفاده میشود.

به مثالها توجه کنید:

  • Tim should be here by now, shouldn't he?

اگر آهنگ کلام در انتهای جمله صعودی باشد (Rising Intonation) منظور از پرسش تاییدی دریافت یک پاسخ است.

به مثال توجه کنید:

  • You would like to move offices, wouldn't you? (Rising Intonation)

در اینجا چون پرسش تاییدی با آهنگ صعودی بیان شده است هدف گوینده کسب اطلاعات است و می‌خواهد بداند که آیا مخاطب قصد جابه‌جایی دفتر را دارد یا خیر.

و اگر آهنگ کلام در پرسش تاییدی نزولی باشد (Falling Intonation) گوینده قصد کسب اطلاعات جدید را ندارد و تنها هدفش کسب موافقت یا تایید شنونده است.

  • You've already met Evelyn, haven't you? (Falling Intonation)

در اینجا گوینده از قبل از ملاقات اطلاع دارد و هدفش از پرسش فقط کسب تایید است.


کتابخانه آنلاین: دانلود کتاب Summit