کتاب English Collocations in 10 Minutes a Day به زبان آموزان کمک می‌کند که 1000 هم‌آیند یا Collocation انگلیسی را با صرف زمان 10 دقیقه در روز فرا بگیرند. شما می‌توانید این کتاب را به شکل رایگان از کتابخانه پردیس تاک دریافت کنید.

دانلود کتاب English Collocations in 10 Minutes a Day