کتاب English Idioms in Use از انتشارات Cambridge یک منبع عالی برای فرگیری اصطلاحات زبان انگلیسی است. شما می‌توانید سطح Advanced این مجموعه که توسط Felicity O'Dell و Michael McCarthy تدوین شده است را به شکل رایگان از کتابخانه پردیس تاک دانلود کنید.

دانلود کتاب English Idioms in Use - Advanced