کتاب English Collocations in Use از انتشارات Cambridge یک منبع عالی برای فراگیری هم‌آیندها یا Collocation ها در زبان انگلیسی است. شما می‌توانید سطح Advanced این مجموعه که توسط Felicity O'Dell و Michael McCarthy تدوین شده است را به شکل رایگان از کتابخانه پردیس تاک دانلود کنید.

دانلود کتاب English Collocations in Use - Advanced