در هنگام ارائه پیشنهاد و تقاضا برای تصمیم گیری می‌توان از Shall به جای Will استفاده کرد. دقت کنید که Shall  تنها با ضمایر I و We  استفاده می‌شود و به ندرت در انگلیسی آمریکایی کاربرد دارد.

به مثال‌ها توجه کنید:

  • Shall I pick you up or shall we meet at the restaurant?
  • Shall I cook beef or chicken tonight?
  • I am bored. Shall we go out for a walk?
  • Shall we try to finish the gardening today?


دوره‌های آموزشی: کلاس مکالمه انگلیسی