دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی بسیاری در جهان آزمون‌های آیلتس و تافل را به عنوان یکی از پیش‌نیازهای پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی در نظر می‌گیرند و در موراد متعددی متقاضیان می‌توانند بر اساس شرایط خود در یکی از آزمون‌ها شرکت و نتیجه را به دانشگاه و موسسه آموزشی مورد نظر ارائه نمایند. در چنین مواردی یکی از مورادی که برای داوطلبان ارزش و اهمیت پیدا می‌کند دانستن معادل نمرات هر یک از این آزمون‌ها در آزمون دیگر است. برای روشن شدن این موضوع باید گفت که اگرچه فرمول ویژه‌ای برای این تبدیل وجود ندارد ولی می‌توان تخمینی از تبدیل نمرات آیلتس و تافل به یکدیگر در دست داشت. با توجه به این‌که هر یک از این آزمون‌ها نمرات چهار مهارت اسپیکینگ، رایتینگ، لیسنینگ، و اسپیکینگ و نمره کل آزمون را گزارش می‌کنند برای تبدیل نمرات به 5 جدول نیاز خواهیم داشت.

 

تبدیل نمره کل آیلتس و تافل
نمره تافل نمره آیلتس
0-31 0-4
 32-34  4.5
 35-45  5
 46-59  5.5
 60-78  6
 79-93  6.5
 94-101  7
102-109 7.5
110-114 8
115-117 8.5
118-120 9

 

همانطور که در جدول قابل مشاهده است از نظر مقایسه نمره کل، نمره آیلتس 5 تقریبا برابر نمره تافل 35 تا 45 - نمره آیلتس 6 تقریبا برابر نمره تافل 60 تا 78 - نمره آیلتس 7 تقریبا برابر نمره تافل 94 تا 101 - نمره آیلتس 8 تقریبا برابر نمره تافل 110 تا 114 و نمره آیلتس 9 تقریبا برابر نمره تافل 118 تا 120 است.

 

تبدیل نمره بخش ریدینگ آیلتس و تافل
نمره ریدینگ تافل نمره ریدینگ آیلتس
 0-2 0-4
 3  4.5
 4-7  5
 8-12  5.5
 13-18  6
 19-23  6.5
 24-26  7
 27-28  7.5
 29  8
 29  8.5
 30 9

 

تبدیل نمره بخش لیسنینگ آیلتس و تافل
نمره لیسنینگ تافل نمره لیسنینگ آیلتس
 0-2 0-4
 3  4.5
 4-6  5
 7-11  5.5
 12-19  6
 20-23  6.5
 24-26  7
 27  7.5
 28  8
 29  8.5
 30  9

 

تبدیل نمره بخش رایتینگ آیلتس و تافل
نمره رایتینگ تافل نمره رایتینگ آیلتس
 0-11  0-4
 12-13  4.5
 14-17  5
 18-20  5.5
 21-23  6
 24-26  6.5
 27-28  7
 29  7.5
 30  8
 30  8.5
 30  9

 

تبدیل نمره بخش اسپیکینگ آیلتس و تافل
نمره اسپیکینگ تافل نمره اسپیکینگ آیلتس
 0-11  0-4
 12-13  4.5
 14-15  5
 16-17  5.5
 18-19  6
 20-22  6.5
 23  7
 24-25  7.5
 26-27  8
 28-29  8.5
 30  9