دو واژه Alone و Lonely علیرغم وجود شباهت ظاهری از نظر مفهومی معانی متفاوتی را منتقل می‌کنند.

واژه Alone

 اگر فردی Alone  باشد یعنی تنها است و کسی همراه او نیست.

  • He wants to be alone.
  • Jack spends most of his time alone in the office.

واژه Lonely

اگر فردی Lonely باشد یعنی چون دوست یا کسی را ندارد که با او صحبت یا معاشرت کند ناراحت است.

Lonely میتواند قبل از یک اسم و یا بعد فعلهای ربط (linking verb) مانند Be و یا Feel استفاده شود.

  • She was lonely little girl
  • He is very lonely here.

نکته مهم در مورد واژه Alone

شما نمی‌توانید از Alone قبل از یک اسم استفاده کنید و عبارتی مثل An alone man غلط است و باید از معادل هایی مانند A man on his own استفاده کرد.


دوره‌های آموزشی: دوره زبان انگلیسی بازرگانیپردیس تاک مجموعه‌ای کاربردی و رایگان از مطالب و منابع مرتبط با انواع گوناگون آزمون آیلتس (آیلتس آکادمیک، آیلتس جنرال ترینینگ و آیلتس لایف اسکیلز) را در اختیار داوطلبان شرکت در این آزمون بسیار معتبر قرار داده است. شما می‌توانید این منابع بر اساس مهارت مورد نظر خود (اسپیکینگ، رایتینگ، لیسنینگ و ریدینگ) جستجو و مورد استفاده قرار دهید.