محاسبه نمره آیلتس

دستیابی به نمره مورد نیاز دغدغه اصلی همه شرکت کنندگان در آزمون آیلتس است و همین موضوع باعث می‌شود که نحوه محاسبه نمره آزمون آیلتس اهمیت بسیاری پیدا کند. اکثر داوطلبان می‌دانند که آزمون‌های آیلتس آکادمیک و جنرال ترینینگ چهار مهارت اسپیکینگ، رایتینگ، لیسنینگ و ریدینگ را ‌می‌سنجند و در کنار نمره اختصاص داده شده به هر مهارت یک نمره نهایی یا Overall IELTS Score نیز محاسبه و گزارش می‌شود و در اکثر موارد همین نمره نهایی است که شرط اصلی کفایت دانش زبان انگلیسی شمرده می‌شود. برای محاسبه این نمره نهایی باید میانگین نمرات چهار مهارت را محاسبه کرد و میانگین محاسبه شده را در قالب یک و یا نیم Band Score گزارش کرد. به مثال‌ها توجه کنید:

مثال 1:

  • نمره ریدینگ: 7
  • نمره رایتینگ: 6
  • نمره اسپیکینگ: 6
  • نمره لیسنینگ: 7
  • نمره نهایی: 6.5

در مثال 1 مجموع نمرات برابر 26 است که بر 4 تقسیم می‌شود و نمره نهایی برابر 6.5 خواهد بود.

مثال 2:

  • نمره ریدینگ: 7
  • نمره رایتینگ: 6
  • نمره اسپیکینگ: 7
  • نمره لیسنینگ: 7
  • نمره نهایی: 7

در مثال 2 مجموع نمرات برابر 27 است و نتیجه تقسیم 27 بر 4 برابر 6.75 است. در چنین حالتی باید نمره را به سمت نزدیک ترین یک و یا نیم Band Score گرد کرد. نکته این است که فاصله عدد 6.75 با 6.5 و با 7 برابر است. در چنین مواقعی نمره نهایی به سمت عدد بالاتر (در اینجا 7) گرد می‌شود.

جالب است اگر بدانید که آیلتس به شکل منظم آماری از عملکرد شرکت‌کنندگان در آزمون را بر اساس متغییرهایی همچون کشور و یا جنسیت منتشر می‌کند و طبق آمار منتشره مربوط به سال 2019 میانگین نمره آیلتس شرکت کنندگان ایرانی در آزمون‌های آیلتس آکادمیک و جنرال ترینینگ به ترتیب برابر 6.2 و 6.5 بوده است. لازم به ذکر است که بر اساس اطلاعات موجود در سایت آیلتس میانگین حسابی تمام شرکنندگان ایرانی محاسبه شده است به همین دلیل میانگین لزوما به Band Score ها محدود نمی‌شود.

برای اطلاع پیدا کردن از نحوه دستیابی به نمرات 5 تا 9 آیلتس می‌توانید از مقالاتی که ادامه می‌آید استفاده کنید.