American English File - Book 4

کتاب 4 از مجموعه American English File در واقع پنجمین کتاب این مجموعه است که بر اساس مقیاس CEFR در سطح B2 قرار دارد (تقریبا برابر با نمره 6.5 تا 7.5 آزمون آیلتس و نمره 76 تا 90 تافل اینترنتی). در کتاب 4 نمرات گرامری مهمی آموزش داده می‌شود که عبارتند از:

پس از اتمام کتاب 4، زبان آموزان قادر خواهند بود با حضور در کلاس آیلتس خود را برای شرکت در آزمون آیلتس آماده کنند.

American English File - Book 4


دوره‌های آموزشی: کلاس آیلتس آنلاین