استفاده هوشمندانه و مناسب از اصطلاحات زبان انگلیسی یک مهارت ضروری برای زبان آموزانی است که می‌خواهند با اطمینان و روانی به زبان انگلیسی مکالمه کنند. تسلط به اصطلاحات انگلیسی مزیت های بسیاری را برای زبان آموزان فراهم می‌آورد.

  • استفاده از اصطلاحات انگلیسی می‌توانند موجب افزایش خلاقیت در رایتینگ شوند.
  • اصطلاحات مناسب انگلیسی می توانند حس شوخ طبعی را به اسپیکینگ شما اضافه کنند.
  • کاربرد مناسب اصطلاح ها زبان شما را غنی‌تر و روان‌تر می‌کنند.
تا پای مرگ به انگلیسی
فوق العاده به انگلیسی
بیخیال به انگلیسی
اغراق کردن به انگلیسی
به فنا رفتن به انگلیسی
بدتر شدن به انگلیسی
جا خوردن به انگلیسی
فقیر به انگلیسی
بیمار شدن به انگلیسی
به عهده کسی بودن به انگلیسی
وقتی آب ها از آسیاب افتاد به انگلیسی
دنگی حساب کردن به انگلیسی
چه بخوای چه نخوای به انگلیسی
جمله قصار به انگلیسی
قوت قلب به انگلیسی
گور خود را کندن به انگلیسی
مثل کارد و پنیر بودن به انگلیسی
مسکوت گذاشتن به انگلیسی
آدم حساب نکردن به انگلیسی
چنگی به دل نزدن به انگلیسی