نحوه آموزش و یادگیری گرامر از مهم‌ترین موضوعات مورد علاقه پژوهشگران و متخصصان آموزش زبان انگلیسی. اما فارغ از دیدگاه‌های مختلف آموزشی امروز اتفاق نظر گسترده‌ای وجود دارد که یادگیری و کاربرد عملی زبان انگلیسی در سطوح متوسط، پیشرفته و علمی بدون یادگیری و تسلط بر گرامر زبان انگلیسی ممکن نیست. فراتر از این، تسلط بر گرامر زبان انگلیسی به شکل کاربردی یکی از ارکان اصلی موفقیت در آزمونهای معتبر زبان انگلیسی همچون آیلتس، تافل و پی تی ای است. پردیس تاک به منظور کمک به افزایش دانش گرامری زبان آموزان پر تلاش ایرانی مجموعه ای بسیار کامل و کاربردی از مقالات آموزشی زبان انگلیسی را آماده و در اختیار علاقه‌مندان یادگیری زبان انگلیسی قرار داده است.

جمله شرطی نوع صفر (The Zero Conditional)
جمله‌های شرطی در زبان انگلیسی (Conditional Sentences)
جمله شرطی نوع دوم (The Second Conditional)
جمله شرطی نوع سوم (The Third Conditional)
استفاده از Get در ساختارهای مجهول (Using “GET” in Passive Constructions)
کاربرد ساختار مجهول در متون آکادمیک و خبری
جمله مجهول با فعل مدال (The Passive with Modals)
جمله مجهول آینده کامل (The Future Perfect Passive)
جمله مجهول آینده ساده (The Future Simple Passive)
جمله مجهول گذشته کامل (The Past Perfect Passive)
جمله مجهول حال کامل (The Present Perfect Passive)
جمله مجهول گذشته استمراری (The Past Continuous Passive)
جمله مجهول گذشته ساده (The Past Simple Passive)
جمله مجهول حال استمراری (The Present Continuous Passive)
جمله مجهول حال ساده (The Present Simple Passive)
جملات مجهول در زبان انگلیسی
زمان آینده در گذشته (The Future in the Past)
زمان آینده کامل استمراری (The Future Perfect Continuous)
زمان آینده کامل (The Future Perfect)
استفاده از زمان حال برای اشاره به آینده