نحوه آموزش و یادگیری گرامر از مهم‌ترین موضوعات مورد علاقه پژوهشگران و متخصصان آموزش زبان انگلیسی. اما فارغ از دیدگاه‌های مختلف آموزشی امروز اتفاق نظر گسترده‌ای وجود دارد که یادگیری و کاربرد عملی زبان انگلیسی در سطوح متوسط، پیشرفته و علمی بدون یادگیری و تسلط بر گرامر زبان انگلیسی ممکن نیست. فراتر از این، تسلط بر گرامر زبان انگلیسی به شکل کاربردی یکی از ارکان اصلی موفقیت در آزمونهای معتبر زبان انگلیسی همچون آیلتس، تافل و پی تی ای است. پردیس تاک به منظور کمک به افزایش دانش گرامری زبان آموزان پر تلاش ایرانی مجموعه ای بسیار کامل و کاربردی از مقالات آموزشی زبان انگلیسی را آماده و در اختیار علاقه‌مندان یادگیری زبان انگلیسی قرار داده است.

گرامر و کاربرد Shall برای زمان آینده
کاربرد Think به همراه Will برای اشاره به آینده
زمان آینده ساده (Will)
کاربرد و گرامر Used to و Would برای بیان عادت‌های گذشته
زمان گذشته کامل استمراری (The Past Perfect Continuous)
تفاوت گذشته کامل و حال کامل
زمان گذشته کامل (The Past Perfect)
زمان حال کامل استمراری | Present Perfect Continuous
تفاوت حال کامل و گذشته ساده
زمان حال کامل | Present Perfect
زمان گذشته استمراری (The Past Continuous)
زمان گذشته ساده (The Past Simple)
جملات امری در انگلیسی (Imperatives)
زمان حال استمراری (The Present Continuous)
گرامر، معنا و کاربرد Some و Any
گرامر be going to
دانلود کتاب When Bad Grammar Happens to Good People
تفاوت Shall و Will برای اشاره به آینده
انواع فعل در زبان انگلیسی
حرف معین The