نحوه آموزش و یادگیری گرامر از مهم‌ترین موضوعات مورد علاقه پژوهشگران و متخصصان آموزش زبان انگلیسی. اما فارغ از دیدگاه‌های مختلف آموزشی امروز اتفاق نظر گسترده‌ای وجود دارد که یادگیری و کاربرد عملی زبان انگلیسی در سطوح متوسط، پیشرفته و علمی بدون یادگیری و تسلط بر گرامر زبان انگلیسی ممکن نیست. فراتر از این، تسلط بر گرامر زبان انگلیسی به شکل کاربردی یکی از ارکان اصلی موفقیت در آزمونهای معتبر زبان انگلیسی همچون آیلتس، تافل و پی تی ای است. پردیس تاک به منظور کمک به افزایش دانش گرامری زبان آموزان پر تلاش ایرانی مجموعه ای بسیار کامل و کاربردی از مقالات آموزشی زبان انگلیسی را آماده و در اختیار علاقه‌مندان یادگیری زبان انگلیسی قرار داده است.

دانلود کتاب Modern German Grammar (Third Edition)
دانلود کتاب Modern Italian Grammar (Third Edition)
دانلود کتاب Modern French Grammar (Second Edition)
نقل قول در زبان انگلیسی بدون تغییر زمان
زمان گذشته ساده در نقل قول انگلیسی
زمان فعل در نقل قول انگلیسی
فعل Tell در نقل قول انگلیسی
نقل قول در زبان انگلیسی
پاسخ های کوتاه با فعل کمکی (Short Answers with Auxiliary Verbs)
سوال کوتاه (Short Questions)
گرامر Implied Conditionals
گرامر آیلتس - جملات پیچیده
گرامر آیلتس - صفت بعد از اسم
سوال کوتاه با فعل کمکی (Short Questions with Auxiliary Verbs)
سوال تاییدی با فعل کمکی
سوال تاییدی با فعل Be
سوال غیر مستقیم بلی / خیر در زبان انگلیسی
سوال غیر مستقیم باز در زبان انگلیسی
سوال مفعولی در زبان انگلیسی (Object Questions)
سوالات باز در زبان انگلیسی (بدون فعل Be)