نحوه آموزش و یادگیری گرامر از مهم‌ترین موضوعات مورد علاقه پژوهشگران و متخصصان آموزش زبان انگلیسی. اما فارغ از دیدگاه‌های مختلف آموزشی امروز اتفاق نظر گسترده‌ای وجود دارد که یادگیری و کاربرد عملی زبان انگلیسی در سطوح متوسط، پیشرفته و علمی بدون یادگیری و تسلط بر گرامر زبان انگلیسی ممکن نیست. فراتر از این، تسلط بر گرامر زبان انگلیسی به شکل کاربردی یکی از ارکان اصلی موفقیت در آزمونهای معتبر زبان انگلیسی همچون آیلتس، تافل و پی تی ای است. پردیس تاک به منظور کمک به افزایش دانش گرامری زبان آموزان پر تلاش ایرانی مجموعه ای بسیار کامل و کاربردی از مقالات آموزشی زبان انگلیسی را آماده و در اختیار علاقه‌مندان یادگیری زبان انگلیسی قرار داده است.

کلمات پرسشی How Often و When
کلمات پرسشی What و Which
کلمات پرسشی در زبان انگلیسی
جمله سوالی با Did
جمله سوالی با Have
جمله سوالی با Do و Does
جمله سوالی با Should
سوال فاعلی در زبان انگلیسی (Subject Question)
جمله سوالی با فعل کمکی (Questions with Auxiliary Verbs)
جمله سوالی با فعل Be در زمان گذشته
جمله سوالی با فعل Be
بیان افسوس در مورد زمان گذشته (Should have - Ought to have)
گرامر If only در زبان انگلیسی
گرامر Wish برای بیان آرزوها و افسوس‌ها در زبان انگلیسی
گرامر In case
رویدادهایی که می‌توانست در گذشته رخ دهد
رویدادهای نامحتمل (ولی ممکن) در آینده
رویدادهای محتمل در آینده
سوالات باز با فعل Be در زبان انگلیسی
جمله شرطی نوع اول (The First Conditional)